Si mësohet sjellja

Fitimi më i madh i njeriut është të arrijë aftësinë për të qenë vetvetja.

Suksesi kryesor i prindit është ta rrisë dhe edukojë fëmijën pa ia prishur natyrën që ka. Ndërkaq në një pjesë të prindërve ekziston mendimi “fëmija i planifikuar është më mirë se sa ai që është vetvetja”.

Prindi është personi kryesor i cili mundëson fëmijën ta ndiejë veren natyror

Thelbi i të gjitha problemeve tek fëmijët në ditët e sotme, është se atyre nuk u jepet mundësia për të qenë vetvetja. Me këtë problematikë fëmija përballet në kohë dhe ambiente të ndryshme si familja, shkolla, jeta sociale etj.

“Si mësohet sjellja” okumaya devam et

Një mesazh për lexuesin

Mund të thuhet se shkaku kryesor i  problemeve të fëmijëve është fakti se atyre nuk u jepet mundësia që  të  sillen ashtu siç janë

İ nderuar lexues,

Ndoshta je një nënë e cila përpiqet të gjejë formen e duhur për edukimin e fëmijës, ose një babë që kërkon mënyrën e duhur për t’u futur në botën e fëmijës që ta kuptojë atë. Ç’do kush që të jesh, trajnimi dhe edukimi i fëmijës dhe hyrja në botën e tij ka lidhje të ngushtë me njohuritë pedagogjike dhe aplikimin e tyre.

“Një mesazh për lexuesin” okumaya devam et