Si mësohet sjellja

Fitimi më i madh i njeriut është të arrijë aftësinë për të qenë vetvetja.

Suksesi kryesor i prindit është ta rrisë dhe edukojë fëmijën pa ia prishur natyrën që ka. Ndërkaq në një pjesë të prindërve ekziston mendimi “fëmija i planifikuar është më mirë se sa ai që është vetvetja”.

Prindi është personi kryesor i cili mundëson fëmijën ta ndiejë veren natyror

Thelbi i të gjitha problemeve tek fëmijët në ditët e sotme, është se atyre nuk u jepet mundësia për të qenë vetvetja. Me këtë problematikë fëmija përballet në kohë dhe ambiente të ndryshme si familja, shkolla, jeta sociale etj.

“Si mësohet sjellja” okumaya devam et