Një mesazh për lexuesin

Mund të thuhet se shkaku kryesor i  problemeve të fëmijëve është fakti se atyre nuk u jepet mundësia që  të  sillen ashtu siç janë

İ nderuar lexues,

Ndoshta je një nënë e cila përpiqet të gjejë formen e duhur për edukimin e fëmijës, ose një babë që kërkon mënyrën e duhur për t’u futur në botën e fëmijës që ta kuptojë atë. Ç’do kush që të jesh, trajnimi dhe edukimi i fëmijës dhe hyrja në botën e tij ka lidhje të ngushtë me njohuritë pedagogjike dhe aplikimin e tyre.

“Një mesazh për lexuesin” okumaya devam et